Gzi timettiyin n Tferka Ugafa

Tazwara

Asanay “Gzi timettiyin n Tferka Ugafa” d tikti i d-ikkan s kra imnadiyen ittikkin deg isenfaren i d skker IESA-CSICIswi agejdan  n tɣerɣart agi- di Internet d azuzur n isallen d usleḍ  ara isqerben inebgawen-nneɣ ar tidet temettant d tsertant n Zzayer, Lmarruk d Tunez. Iswi nniḍen d asebɣes umbeddel n tussna gar imuzzag n tussna tamettant  neɣ tasertant di temnaḍt-a daɣen d asnezwi n tiggay tussnawin icudden ak d Taferka Ugafa.